Årsabonnement for ein familie inneberer 18 kassar med ferske grønsaker gjennom denne sesongen. Heile familien får vere med å oppleve kor maten vert dyrka når du hentar din grønsakskasse på Stølen.

Familie abonnement

Her får du 1 kasse med grønsaker kvar veke.

Les meir om innhald, henting, pris og annan nedanfor.

Tidsrom og henting

  • 18 veker - frå 15. juni til 12. oktober
  • Henting alltid torsdag mellom kl 15 og 18 på Stølen

Innhald i grønsakskasse

  • Grønsaker vert hausta same dag som du hentar dei hjå oss. Sjølvsagt 🙂
  • Innholdet vil variere etter tidspunkt i sesong. Eit par eksempel finn du her.

Pris

  • Familieabonnement får du for kr 6400 (kr 360 per kasse)

Andre informasjonar

  • Årsabonnement gjev oss mest sikkerheit i forhold til planlegging og produksjon. Du som kunde er med på å bere risikoen og får slik eit større eigarskap til matproduksjon. Derfor vert årsabonnement prioritert fram for månadsavtale.
  • Husk at det er mogeleg at ein god venn/naboar kan hente kassa di f.eks. når du er på ferie.
  • Du treng fleire grønsker enn vanlegvis sidan du får besøk e.l.. Send oss gjerne ei melding så tideleg som mogeleg.