Månadsavtalen er perfekt for deg som ynskjer størst mogeleg fleksibilitet. Månadsavtalen kan du kjøp alltid fram til 15. før neste månad.

Du kan få månadsavtale for juli, august, september og eventuell oktober.

OBS. månadsavtalen kan du bestille etter første 1.juni.

Månadsavtale

Grønsakskasse til familie

Les meir om innhald, henting, pris og annan nedanfor.

Månadsavtale

Grønsakskasse til 1-2 personar

Les meir om innhald, henting, pris og annan nedanfor.

Me kan gjerne setje deg på venteliste for månadsavtale.

Bestilling

Månadsavtalen kan du kjøpe alltid fram til 15. før neste månad.Det er mogeleg å få månadsavtale for juli, august, september og eventuell oktober.

Tidsrom og henting

Juni til oktoberHenting alltid torsdag mellom kl 15 og 18 på Stølen

Innhald i grønsakskasse

Grønsaker vert hausta same dag som du hentar dei hjå oss. Sjølvsagt :-)Innhaldet vil variere etter tidspunkt i sesong. Eit par eksempel finn du her.

Pris

Månadsavtale for ein familie får du for kr 1700Månadsavtale for 1-2 personar får du for kr 1250

Andre informasjonar

Årsabonnement gjev oss mest sikkerheit i forhold til planlegging og produksjon. Du som kunde er med på å bere risikoen og får slik eit større eigarskap til matproduksjon. Derfor vert årsabonnement prioritert fram for månadsavtale.Husk at det er mogeleg at ein god venn/naboar kan hente kassa di f.eks. når du er på ferie.Du treng fleire grønsker enn vanlegvis sidan du får besøk e.l.. Send oss gjerne ei melding så tideleg som mogeleg.